30-daagse: meer regen in september?

30-daagse: meer regen in september?

Roosmarijn Knol
Roosmarijn Knol
Roosmarijn Knol 30 augustus 2022 13:57 uur
Laatste update: 30 augustus 2022 14:32 uur
Deze week gaat meteorologisch gezien de herfst van start. Levert dat ook gelijk wisselvalliger weer op of duurt de zomer voort?

De zomerwarmte weet voorlopig nog niet van wijken en de komende twee weken is de middagtemperatuur vaak bovengemiddeld. Begin september zijn waarden tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden gebruikelijk volgens de langjarige klimaatgemiddelden. Zowel de weerkaarten van het Europese weermodel als de temperatuurpluim specifiek voor Nederland laten temperaturen boven 20 graden zien met regionaal nog geregeld zomerse waarden van 25 graden of meer. Halverwege september verdwijnt het signaal voor een warmer of koeler weertype en wordt het koffiedik kijken wat temperatuur betreft. 

Temperatuurafwijking tussen 29 augustus en 5 september
Rood = warmer dan gemiddeld
Blauw = koeler dan gemiddeld

Temperatuurafwijking tussen 5 en 12 september
Rood = warmer dan gemiddeld
Blauw = koeler dan gemiddeld

Wisselvalliger weertype aan de winnende hand?

Het droge en vrij zonnige weer, waar deze relatief hoge temperaturen afgelopen tijd vaak gepaard mee gingen, komt geleidelijk steeds meer onder druk te staan. Het hogedrukgebied boven het westen van Scandinavië verliest grip op het weer in het noordwesten van Europa en verschuift iets meer richting IJsland. Vanaf de tweede week van deze 30-daagse periode slaat het patroon om en verschijnt een negatieve afwijking van de luchtdruk in de weerkaarten. Dat wil overigens nog niet zeggen dat lagedrukgebieden elkaar in rap tempo zullen opvolgen met een westelijke circulatie, maar het geeft wel aanleiding om zo langzaamaan toch rekening te gaan houden met een wisselvalliger weertype na een kurkdroge zomer. 

Luchtdrukafwijking tussen 5 en 12 september
Roze = hogere luchtdruk dan gemiddeld
Turquoise = lagere luchtdruk dan gemiddeld

Luchtdrukafwijking tussen 12 tot 19 september
Roze = hogere luchtdruk dan gemiddeld
Turquoise = lagere luchtdruk dan gemiddeld

Met een windrichting vanaf zee worden naar waarschijnlijkheid ook meer wolkenvelden aangevoerd. Regenachtige en bewolkte perioden zullen gepaard gaan met lagere temperaturen, al kan de warme sector van een lagedrukgebied ook voor relatief zacht weer zorgen.

Afscheid van Scandinavische blokkade

Is er dan ook voorkeur voor een specifiek weerregime? De ontwikkeling van de kans op een bepaalde luchtdrukverdeling binnen Europa geeft een vrij scherpe overgang aan van een Scandinavische blokkade naar een negatieve NAO fase (Northern Atlantic Oscillation). Dit wordt bepaald aan de hand van het luchtdrukverschil tussen de Azoren en IJsland. In het geval van een negatieve fase (NOA-) is de luchtdruk vrij hoog in het hoge noorden en juist vrij laag in de zuidelijker gelegen regio’s.

Kans op een bepaalde verdeling van de luchtdruk aangegeven in vier verschillende categorieën. De Scandinavische blokkade wordt afgelost door NAO-

In de bovenstaande weerkaarten wordt niet aan dit standaard-plaatje voldaan aangezien het hogedrukgebied juist kracht verliest. De luchtdruk in het zuiden is wel aanhoudend lager dan gemiddeld, waardoor netto toch een verschil ontstaat die onder het kopje NAO- geschoven kan worden. In de vierde week wordt de luchtdruk ten noorden van ons land uiteindelijk zelfs lager dan normaal. Als het Azorenhoog tegen die tijd terugkeert komt mogelijk een westelijke circulatie op gang.

Die potentiële omslag naar een lagere barometerstand in onze omgeving zorgt ook voor een verandering van de verwachte hoeveelheid neerslag in de weerkaarten. Deze week verloopt nog overwegend droog door de positie aan de flank van het Scandinavische hogedrukgebied. Vanaf komende week volgen twee relatief nattere weerkaarten elkaar op, alvorens het neerslagsignaal in de vierde week niet of nauwelijks nog significante afwijkingen van het gemiddelde laat zien.

Neerslagafwijking tussen 29 augustus en 5 september
Oranje = droger dan gemiddeld
Groen = natter dan gemiddeld

Neerslagafwijking tussen 5 en 12 september
Oranje = droger dan gemiddeld
Groen = natter dan gemiddeld

Foto omslag: Toon Boons

Files en vertragingen