30-daagse: warmer en droger in juli?

30-daagse: warmer en droger in juli?

Roosmarijn Knol
Roosmarijn Knol
Roosmarijn Knol 28 juni 2022 11:05 uur
Laatste update: 28 juni 2022 17:16 uur
De luchtdruk blijft aan de hoge kant, maar er zijn grote temperatuurverschillen mogelijk. Krijgen we in juli met zomerse of tropische warmte te maken?

Rustig zomerweer door rug van hogedruk

De positieve luchtdrukafwijking in de weerkaarten van het Europese weermodel tussen 4 en 11 juli hint op een Atlantic Ridge. Hierbij ligt de kern van een hogedrukgebied ten westen van Ierland boven de Atlantische Oceaan.

Begin juli verschijnen in de weerkaarten van het Europese weermodel (ECMWF) signalen voor de ontwikkeling van een hogedrukgebied ten westen van Groot-Brittannië en Ierland. Deze luchtdrukverdeling wordt ook wel een Atlantic Ridge genoemd. Het levert vaak rustig weer op en de wind is overwegend westelijk tot noordwestelijk van origine. Dit zorgt voor normale of zelfs iets lagere temperaturen in vergelijking met de klimaatgemiddelden. De gemiddelde temperatuur in juli ligt tussen 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten van het land.

Windrichting cruciaal voor de temperatuur

Bij een weerpatroon dat in de meteorologie Scandinavian Blocking wordt genoemd, ligt de kern van het hogedrukgebied (zoals de naam doet vermoeden) boven Scandinavië en dit zorgt voor een oostelijke tot zuidoostelijke stroming. Door de aanvoer van warmere en drogere continentale lucht stijgt de kans op bovengemiddelde temperaturen. Vooral in het oosten en zuiden komen dan geregeld tropische dagen met meer dan 30 graden voor. In de loop van juli bestaat de kans dat het hogedrukgebied aan de wandel gaat en zich richting het noorden en oosten zal verplaatsen.

Na een iets koelere periode stijgt halverwege juli de kans op tropische warmte met temperaturen van meer dan 30 graden. Vooral in het zuiden en oosten van het land kan het tijdens een zonnige dag met de aanvoer van warmte lucht behoorlijk opwarmen. Deze verwachting is voor de regio zuidoost.

Veranderingen van de luchtdrukverdeling en het bijbehorende effect van de windrichting is ook duidelijk terug te zien in de trend van de temperatuur de komende 30 dagen. Begin juli komt de maximumtemperatuur naar verwachting eerder onder het gemiddelde uit, terwijl eind juli de kaart overwegend rood kleurt. Het warmte weer lijkt daarna stand te kunnen houden, want ook begin augustus overheersen de rode tinten in de weerkaarten.

Het begin van de julimaand (4-11 juli)

Twee weken later (18-25 juli)

Het begin van juli verloopt waarschijnlijk iets koeler dan gemiddeld. Eind juli kleuren grote delen van Europa rood en de warmte lijkt langere tijd stand te kunnen houden.

Het aanhouden van de warmte met een overwegend hoge luchtdruk is ook terug te vinden in de kanspercentages waar de rode en paarse staafjes de komende periode dominant zijn. Door langere perioden met rustig zomerweer zijn de verwachte neerslagsommen beperkt. Daarbij wel de slag om de arm dat de (tropische) warmte verdreven kan worden door regen- en onweersbuien die ook hagel en windstoten kunnen opleveren. Deze stevige buien vormen een abrupte onderbreking van het voortkabbelen van de zomer. De trend voor de komende 30 dagen is in ieder geval droger dan gemiddeld, waardoor het neerslagtekort vooral op de zandgronden weer in rap tempo kan oplopen.

Begin juli zijn de paarse staafjes overheersend in de kanspercentages (Atlantic Ridge, ATR). In de loop van de julimaand neemt het aandeel rode staafjes toe (blokkade van hogedruk, Block).

Vrijwel de hele julimaand lijkt droger dan gemiddeld te verlopen. Dit is de verwachting voor halverwege juli waarbij grote delen van Noordwest-Europa droog uit de bus komen. 

Foto omslag: Jolanda Bakker

Files en vertragingen