Hoogwater door natste eerste decemberhelft in 18 jaar

Wilfred Janssen
Wilfred Janssen 15 december 2017 12:29 uur
Laatste update: 15 december 2017 12:59 uur
De eerste helft van december verliep op veel plaatsen zeer nat. Het is de natste eerste decemberhelft sinds 1999. Hierdoor staat op veel plaatsen het water erg hoog en staan soms weilanden onder water.

Zeer natte eerste decemberhelft

In een brede strook van west naar oost grote neerslagsommen

In de afgelopen twee weken viel er op veel plaatsen in ons land veel neerslag in verschillende vormen: regen, hagel, natte sneeuw, sneeuw en soms ook ijzel. Vooral de periode vanaf afgelopen zaterdag tot en met gisteren was regionaal erg nat. Op de meeste plaatsen viel 75 tot 100 millimeter neerslag in deze periode. Normaal gezien valt dit in een hele decembermaand. Normaal voor de eerste helft van december is ongeveer 45 tot 50 millimeter neerslag.

De laatste keer dat december zo nat was in de eerste 15 dagen was in 1999, ofwel 18 jaar geleden. Toen viel er op de meeste plaatsen in ons land zo'n 100-110 millimeter.

Pakken we de neerslagmetingen van De Bilt voor de eerste twee weken van december erbij, dan zijn de eerste twee weken van deze maand de natste eerste twee weken sinds 1966!

Hoogwater door neerslag

Kleine beekjes zijn door het vele water veranderd in kolkende stromen.

Tot afgelopen woensdag was het in ons land nog niet echt goed merkbaar hoe nat het nu eigenlijk was. De meeste neerslag was afgelopen weekend in de vorm van sneeuw gevallen, waardoor het niet direct in ons watersysteem terecht is gekomen. De hoeveelheid gevallen sneeuw was op veel plaatsen in ons land te vergelijken met een hoeveelheid water van ongeveer 20 millimeter regen. 

Afgelopen woensdag trok een vrij omvangrijk regengebied over ons land die ook op veel plaatsen ruim 20 millimeter achterliet. Tegelijkertijd zorgde de regen op woensdag ervoor dat de sneeuw in zeer hoog tempo smolt en ook in ons watersysteem terecht kwam. Hierdoor kregen de sloten, kanalen, beken en rivieren in vooral het Rivierengebied en in de Achterhoek ineens 40 millimeter water voor de kiezen in plaats van de werkelijk gevallen 20 millimeter.

Even voor het beeld: 1 millimeter regen op een oppervlakte van één hectare levert al 10.000 liter (10 kubieke meter) water op. Een hoeveelheid van 40 millimeter dus 400 kubieke meter water. Dit is ruim twee keer de hoeveelheid water die een gemiddeld huishouden in Nederland per jaar gebruikt!

Rivierpeilen hard gestegen

De Maas staat op het punt buiten haar oevers te treden

De rivierpeilen in ons land zijn hard gestegen de afgelopen dagen. Gisteren steeg het water in de Rijn bij Lobith met 5 tot 6 centimeter per uur. Uiteindelijk is de Rijn in één dag met ruim anderhalve meter gestegen. Dit heeft niet alleen met de neerslag in ons land te maken, maar grotendeels ook met de neerslag in West-Duitsland, waar het ook erg nat is geweest in de afgelopen dagen. Vandaag stijgt de rivier ook nog een halve meter, ook morgen en overmorgen komt daar nog het nodige bij. Verwacht wordt dat de Rijn bij Lobith stijgt tot ongeveer 13 meter boven NAP. Deze hoogwatergolf is daarmee geen bijzondere hoogwatergolf. Hiervoor moet het waterpeil in de Rijn bij Lobith stijgen tot 14,5 meter boven NAP.

Niet alleen het water in de grote rivieren staat momenteel hoog. Ook het water in de lokale beken, sloten en vijvers staat plaatselijk tot de rand. Naast het hoge water in de waterlopen en vijvers zijn ook weilanden en akkers plassenrijke gebieden geworden. Vooral in het Rivierengebied en in de Achterhoek lijkt het zeer nat te zijn, maar ook elders in het land zal dit beeld bekend voorkomen. 

Verloop van het waterpeil van de Rijn bij Lobith van de afgelopen 9 dagen en de verwachting voor de komende twee dagen. Bron: Rijkswaterstaat

Droger weer op komst: dalende waterpeilen

Het natte weer houdt een keer op. Vandaag, morgen en zondag overdag vallen er diverse buien en zondagavond begint het vanuit het westen met regenen. Maandag trekt de regen weg en op een enkele bui na wordt het dan droog. Als het even meezit zijn dinsdag en woensdag twee droge dagen. 

Vanaf maandagmiddag (tijdelijk) droger weer.

Het drogere weer betekent dus dat na maandag de waterpeilen (snel) kunnen gaan dalen. De bodem blijft nog wel verzadigd, waardoor nieuwe regen sneller voor hoogwater kan zorgen dan in een normale situatie. Grote neerslaghoeveelheden lijken gelukkig voorlopig nog niet aan de orde.

Deel:

Files en vertragingen