Bijzonder: drie jaar op rij La Niña

Bijzonder: drie jaar op rij La Niña

Raymond Klaassen
Raymond Klaassen
Raymond Klaassen 2 september 2022 14:03 uur
Laatste update: 2 september 2022 15:53 uur
De Wereld Meteorologische Organisatie voorziet tot het einde van het jaar een La Niña. Dit betekent dat er drie winters op rij sprake is van een actieve La Niña en dat is uniek.

Drie winters op rij La Niña

La Niña is de tegenhanger van El Niño, een grootschalige circulatie die invloed heeft op weer en klimaat op aarde. Tijdens een La Niña is er sprake van grootschalige afkoeling in het centrale en oostelijke deel van Stille Oceaan rond de evenaar. Dit leidt tot veranderingen in de atmosferische circulatie rond de tropen waardoor wind-, druk- en neerslagpatronen zich anders gaan gedragen. Gedurende een El Niño event is er in de genoemde regio juist sprake van opwarming van het oceaanwater.

Actuele afwijking zeewatertemperatuur ten opzichte van klimatologisch norm. De koude pluim is duidelijk te zien.

Doordat La Niña nu al bijna drie jaar actief is wordt de opwarming van de aarde enigszins afgeremd, maar zeker niet gestopt of omgekeerd. De globale opwarming gaat onverminderd door, door menselijk handelen. Denk aan het verbranden van fossiele brandstoffen, de ontbossing en bijvoorbeeld het maken van cement. 

Gevolgen La Niña

Gevolgen van La Niña zijn onder meer droogte in de Hoorn van Afrika (uiterste oostpunt van Afrika) en het zuiden van Zuid-Amerika. De droogte zal nog verder gaan verscherpen de komende tijd en miljoenen mensen zullen hier slachtoffer van worden. In Zuidoost-Azië en Australazië valt door La Niña juist meer neerslag dan gebruikelijk.

Op de afbeelding hieronder die de temperatuurafwijking voor september, oktober en november laat zien, is duidelijk het koudere deel op de Stille Oceaan te zien. Dit past bij het La Niña event.

Direct valt ook op dat andere delen van de Stille Oceaan en de andere oceanen juist over het algemeen (veel) warmer zijn dan normaal. Ook de landgebieden met name op het noordelijk halfrond zullen een positieve temperatuurafwijking hebben.

Het getoonde verwachte neerslagpatroon (r) past ook helemaal in een La Niña event. De grote droogte boven delen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika en de verwachte grote neerslagsommen in Zuidoost-Azië en Astrakazië zijn typerend. De zware overstromingen waar Pakistan in augustus mee te maken had werden ook door La Niña versterkt. Monsoonregens zijn in deze tijd van het jaar weliswaar gebruikelijk in dit deel van Azië, maar de monsoon dit jaar was extreem en had naast La Niña ook nog andere triggers, zoals de zeer hoge zeewatertemperatuur van de Indische Oceaan.

La Niña begon in september 2020 en is nog steeds actief. De kans dat La Niña de komende drie maanden aanhoudt is zo’n 70 procent. Daarna wordt de kans minder groot, maar blijft nog altijd zo’n 55 procent voor de periode december-februari volgens de ENSO verwachting.

Er wordt per drie maanden gekeken wat de kans is op welke circulatie. ASO is bijvoorbeelde de termijn augustus, september, oktober. In JFM (januari, februari, maart) wordt de kans op een neutrale situatie gelijkwaardig.

Wat is ENSO

ENSO is de El Niño Southern Oscillation. Het is het grootste klimaatfenomeen dat we hebben op aarde en is in staat de atmosferische circulatie sterk te beinvloeden. ENSO kent drie stadia: EL Niño, neutraal en La Niña. 

Bron WMO.

Files en vertragingen