Nieuwe inzichten: dit is hoe het klimaat in Nederland ervoor staat

Nieuwe inzichten: dit is hoe het klimaat in Nederland ervoor staat

Roosmarijn Knol
Roosmarijn Knol
Roosmarijn Knol 26 oktober 2021 11:53 uur
Laatste update: 26 oktober 2021 12:05 uur
Het KNMI heeft een rapport met nieuwe inzichten over het veranderende Nederlandse klimaat gepubliceerd. Dit zijn de speerpunten van Klimaatsignaal’21.

Vertaalslag naar effecten in Nederland

Om iets te kunnen zeggen over het veranderende klimaat in Nederland heeft het KNMI samen met eigen onderzoek en waarnemingen de nieuwste inzichten gepubliceerd in Klimaatsignaal’21.

Vaker extreem weer door klimaatverandering

De poolgebieden spelen een grote rol als het gaat om de effecten op het Nederlandse klimaat. Het smelten van de ijskappen zorgt niet alleen voor de stijging van de zeespiegel, maar ook voor het ontregelen van de straalstroom. Hierdoor blijven weersystemen langer op dezelfde plek hangen, waardoor we met aanhoudende hitte of juist overvloedige neerslag te maken kunnen krijgen.


Daarnaast komen de extremen steeds verder uit elkaar te liggen. Droogte in het voorjaar en de zomer wordt afgewisseld met steeds intensievere buien. Ook het verschil tussen de waterstanden in de rivieren tussen zomer en winter wordt alsmaar groter. In een dichtbevolkt land zoals Nederland blijken de stedelijke gebieden extra gevoelig voor extreme hitte, droogte en neerslag. Al deze effecten op het Nederlandse klimaat zijn samengevat in de onderstaande infographic.

Over twee jaar nieuwe klimaatscenario’s

Wereldwijd wordt door wetenschappers onderzoek gedaan naar de effecten van klimaatverandering. Al deze inzichten worden gebundeld door wetenschappers van het IPCC (International Panel on Climate Change) en om de zoveel tijd uitgebracht in een rapport. Het laatste rapport verscheen in augustus 2021.


In 2023 brengt het KNMI nieuwe scenario’s uit die zijn toegespitst op de effecten van klimaatverandering in Nederland. Het KNMI Klimaatsignaal’21 is een tussentijdse stand van zaken om te benadrukken dat de metingen en klimaatmodellen nu al laten zien dat het klimaat snel verandert en de gevolgen hiervan al duidelijk merkbaar zijn.


Lees hier het volledige rapport

Bron thumbnail en infograhic: KNMI

Files en vertragingen