Regering, ga nu echt met de klimaatcrisis aan de slag

Raymond Klaassen
Raymond Klaassen 23 maart 2021 08:49 uur
Laatste update: 23 maart 2021 09:50 uur
De opwarming van de aarde gaat onverminderd door en in een steeds sneller tempo. Er is meer actie en beleid nodig om een klimatologische ramp af te wenden.

23 maart: Wereld Meteorologische Dag

Vandaag, 23 maart is het Wereld Meteorologische Dag. De dag is in het leven geroepen door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en herinnert aan de oprichtingsdag in 1950. Ieder jaar wordt er op deze dag aandacht gevraagd voor een belangrijk onderwerp. Dit jaar staat de organisatie opnieuw stil bij het klimaat dat zo snel verandert. De rol van de oceanen wordt dit keer extra uitgelicht.

Meer dan 40 meteorologische organisaties over heel de wereld gebruiken vandaag de Wereld Meteorologische Dag om opnieuw de noodklok te luiden. Extra hard en extra lang.

Maximaal 1,5 tot 2,0 graden opwarming

In 2015 is tijdens de klimaattop in Parijs door de deelnemende landen besloten dat ze er alles aan doen om de opwarming tegen te gaan. Als grenswaarde is afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet meer mag stijgen dan 2 graden ten opzichte van de gemiddelde temperatuur voor het industriële tijdperk. Het streven is zelfs 1,5 graden.

Helaas komen huidige klimaatprognoses reeds met een opwarming van meer dan 3 graden aan het einde van de eeuw. Zelfs als we nu in één keer stoppen met de uitstoot van alle  broeikasgassen, gaat de opwarming nog een hele tijd door. De aanwezige broeikasgassen in de atmosfeer en in de oceanen zijn niet zomaar verdwenen en houden de warmte vast.

De meteorologische organisaties stellen dat alle plannen en maatregelen veel te traag of onvoldoende worden uitgevoerd. De organisatie doet een beroep op alle overheden om harder te werken aan het klimaatprobleem en het hoger op de politieke agenda te zetten. Weerplaza staat achter deze oproep.

De Nederlandse regering zal zich harder moeten inzetten voor het klimaat. Er moeten keuzes worden gemaakt, knopen worden doorgehakt. Het is niet wie dan leeft wie dan zorgt. Dat hebben we al te lang gedaan en je ziet nu bijvoorbeeld dat er een nieuwe Europese klimaatwet gaat komen waarin de gestelde klimaatdoelstellingen voor 2030 worden bijgesteld. 

Klimaatcrisis is echt

De klimaatcrisis is echt. De opwarming van de aarde is echt. Het is niet verzonnen. Er is zoveel onafhankelijke data dat het bewijst. Het is onbegrijpelijk dat er nog steeds politieke partijen zijn die de klimaatcrisis glashard ontkennen in hun partijprogramma. Die zeggen dat de mens geen invloed kan hebben op het klimaat.

Data zegt iets anders. Data laat duidelijk de invloed van de mens zien. Data zegt ook dat we de afspraken van Parijs zeer waarschijnlijk niet gaan halen, zeker niet als we op deze manier doorgaan. Moeten we dan maar opgeven? Natuurlijk niet!

De aarde warmt op en de belangrijkste reden is de mens. Hoe groter de opwarming hoe ernstiger de gevolgen zullen zijn voor de volgende generaties. Het is tijd om veel harder te werken aan de oorzaak van de opwarming. We moeten echt stoppen met de extreme hoeveelheid broeikasgassen zoals CO2 en methaan de atmosfeer inpompen. In Nederland, in Europa en in heel de wereld.

Deel:

Files en vertragingen