Wat is er bereikt op de klimaattop in Glasgow?

Wat is er bereikt op de klimaattop in Glasgow?

Diana Woei
Diana Woei
Diana Woei 14 november 2021 10:00 uur
Laatste update: 15 november 2021 15:06 uur
In Glasgow is een klimaatakkoord getekend door circa 200 landen. Hieronder de belangrijkste zaken.

Van 31 oktober tot 12 november 2021 is in Glasgow een internationale klimaattop geweest. Bijna alle landen van de wereld waren vertegenwoordigd. Het doel van de klimaattop is om de opwarming van de aarde met anderhalve graad te beperken. Over hoe dat tot stand zal komen is een compromis bereikt.

Het akkoord: tien A4tjes met 97 paragrafen

Het akkoord dat is ondertekend in Glasgow, na een vertraging van meer dan een etmaal op zaterdag 13 november 2021, bestaat uit tien A4tjes met 97 paragrafen vol waarschuwingen, verzoeken, aansporingen en een paar afkeuringen en complimenten.

Het Parijs akkoord van 2015 is versterkt door de klimaattop van Glasgow, dus de gemiddelde opwarming van de aarde moet ruim onder de twee graden blijven en als het even kan tot anderhalve graad wordt beperkt. 

Naar aanleiding van het bereikte akkoord zijn er kritische maar ook optimistische geluiden. De critici waaronder de wetenschappers van Climate Action Trackers hebben het juist over een opwarming van 2,4 graden. Zij houden bij wat de toezeggingen van de landen waard zijn. Zo leiden de huidige plannen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken van de meeste landen tot ongeveer 14 procent méér CO2-uitstoot dan de beloofde 45 procent minder. 

Het besluit om vanaf 2040 geen nieuwe benzineauto's meer te verkopen is niet ondertekend door landen als de VS en Duitsland. 

Geen fonds voor klimaatschade

Al jaren is de financiële schade rond het klimaat voor de arme landen die nu al de gevolgen van klimaatverandering ondervinden op de klimaattoppen een terugkerend onderwerp. Ook dit jaar besloten de rijke landen in deze kwestie alleen maar vage toezeggingen te doen in de vorm van het opzetten van een "Glasgow dialoog". 

Enige vooruitgang

Met serieus beleid van de landen kan de temperatuurstijging tot 1,8 graden worden gehouden volgens Climate Action Trackers. Dat is het positieve van de klimaattop van Glasgow. 

Daarbij zijn afspraken gemaakt over het gebruik van fossiele brandstoffen. Men is voornemens te stoppen met investeren in deze vorm van gebruik van brandstof. Uiteindelijk veroordeelt men "inefficiënte" subsidies.

Het verbranden van steenkool is de meest vervuilende manier om energie op te wekken.

Aanvankelijk leek zelfs een groot succes te worden behaald door het streven naar het einde van het tijdperk van steenkool. Echter de landen die nu nog steenkool gebruiken, met name China en India, hebben achter de schermen een aanpassing in het akkoord gemaakt door "geleidelijk afbouwen" van steenkool te gebruiken in plaats van het woord "afschaffen". 

Of het klimaat op de wereld beter zal worden door het akkoord in Glasgow moet nog blijken, maar er is enige vooruitgang geboekt. 

De COP27, de volgende klimaattop van de Verenigde Naties, vindt in 2022 in Egypte plaats.

Files en vertragingen