Zeespiegel stijgt wereldwijd steeds sneller

Raymond Klaassen
Raymond Klaassen 28 januari 2021 09:56 uur
Laatste update: 28 januari 2021 12:56 uur
De zeespiegel stijgt steeds sneller. Wetenschappers hebben nieuwe cijfers gepresenteerd en sinds 1880 is het water gemiddeld 21 tot 24 cm gestegen.

7 tot 8 cm in laatste 25 jaar

Uit analyses blijkt dat de stijging van de zeespiegel steeds sneller gaat. In de laatste 25 jaar in het waterniveau zo’n 7 tot 8 cm gestegen. En nog iets explicieter:in de twintigste eeuw steeg het zeewater gemiddeld zo’n 1,4 mm per jaar terwijl dat tussen 2006 en 2015 3,6 mm per jaar was. Het versnelde beeld past precies in het beeld van de opwarmende aarde. Ook dit gaat steeds sneller de laatste decennia.

Oorzaken stijging

Er zijn twee belangrijke redenen voor het stijgen van het waterpeil. De eerste reden is smeltend ijs. Het smelten van ijskappen zoals op Groenland en Antarctica en het smelten van gletsjers. (IJs dat drijft in water en smelt zoals rond de Noordpool levert geen bijdrage aan een stijging.) De andere reden is het steeds warmer wordende oceaanwater. Dat zet uit waardoor het watervolume groter wordt en het waterniveau stijgt. 

De oorzaak van stijging zeespiegel. Bron KNMI

Als we de metingen op een rij zetten dan beschouwen we het niveau 1993 als het gemiddelde. 1993 is het begin van het tijdperk dat we het zeewaterniveau ook met satellieten kunnen monitoren.

De zeespiegel stijg niet overal evenveel. In sommige delen van de oceaan stijgt het water sneller terwijl er ook gebieden zijn waar het zeewaterniveau minder hard stijgt. Op sommige delen van de oceaan is er een stijging van 15-20 cm waargenomen in de laatste 25 jaar. Aan de Nederlandse kust is de zeespiegelstijging vergelijkbaar met de gemiddelde stijging in de wereld.

Door het stijgende water neemt het risico op overstromingen deze eeuw verder toe. Ook het voorkomen van extreme waterstanden zal in kustregio's vaker voorkomen.

Stijging gaat door

De verwachting is dat rond 2100 het niveau van de oceanen gemiddeld nog zo’n 30 tot 60 centimeter hoger zal zijn ten opzichte van het niveau in 2000. DAn moet wel de uitstoot van broeikasgassen sterk verminderd worden, Zelfs als de opwarming van de aarde minder hard zal gaan. Als we niets doen aan de uitstoot van broeikaseffecten dan zal de stijging wereldwijd tussen 0,6 -1,1 meter uitkomen. Worst-case scenario's laten zelfs een stijging van 2,0 - 2,5 meter zien.

In de prognosecijfers die hier boven staan zijn veel onzekerheden meegenomen. Zo is bijvoorbeeld een onzekere factor of de poolkappen zo snel blijven smelten als ze nu doen. Ook bodemdaling is moeilijk in te schatten net zo goed als de invloed van de klimaatveranderingen die gaande zijn.

Hoe wordt het zeeniveau gemeten

Om het waterniveau te meten wordt gebruik gemaakt van twee methode: getijmeters en satellietmetingen. Getijmetingen zijn metingen die overal op aarde worden gedaan door mensen en instrumenten. Het waterpeil wordt geregistreerd en verwerkt in een enorme database. 

Sinds 1993 kan met ook vanuit de ruimte het zeeniveau meten. Satellieten die uitgerust zijn met radars kunnen heel nauwkeurig het waterniveau meten. De werking is eigenlijk heel eenvoudig. De satelliet stuurt een puls richting het wateroppervlak. Dit pulsje wordt weerkaatst als het bij het water aankomt en keert terug naar de satelliet. Hoe sneller het pulsje terug is hoe hoger het waterniveau is.

Daarnaast worden er ook nog allerlei temperatuurmetingen gedaan door boeien en onderwaterrobots. Deze metingen worden vooral gebruikt om inzicht te krijgen hoeveel het water is uitgezet.

Bron: https://www.climate.gov/  en KNMI.

Foto: Marion Lohuis

Deel:

Files en vertragingen