Landelijk neerslagtekort bereikt 250 millimeter

Landelijk neerslagtekort bereikt 250 millimeter

Wilfred Janssen
Wilfred Janssen
Wilfred Janssen 10 augustus 2022 14:15 uur
Laatste update: 11 augustus 2022 16:44 uur
Het landelijk neerslagtekort loopt vandaag op naar 250 millimeter. De droogte houdt de komende periode aan, voorlopig valt nauwelijks regen.

Tot en met gisteren was het landelijk neerslagtekort ruim 248 millimeter. Met een verdamping van 4 tot 5 millimeter per dag, betekent dat vandaag de grens van 250 millimeter wordt overschreden. Dat deze waarde op 10 augustus wordt overschreden, is nogal bijzonder. Slechts vier keer eerder (1921, 1959, 1976 en 2018) sinds 1906 was het nog droger in ons land op deze datum.

Het landelijk neerslagtekort heeft 250 millimeter bereikt. Jaren als 2018 (bruine lijn) en 1976 (rode lijn) kenden een nog groter neerslagtekort. Dit jaar behoort ook al een tijd tot de 5% droogste jaren (gele lijn).

Sinds 1906 is, met dit jaar meegerekend, het 8 keer voorgekomen dat het landelijk neerslagtekort gedurende het groeiseizoen boven 250 millimeter is uitgekomen. De laatste keer was in 2020. Ook in het zomerhalfjaar van 2018 was het extreem droog. Recordhouder is nog altijd het zomerhalfjaar van 1976, daar zit dit jaar nog ruim 50 millimeter achter.

Droogte houdt nog even aan

Regen van betekenis zit er voor veel plaatsen ook de komende periode niet in. Tot en met het weekend bepaalt een hogedrukgebied het weer in onze omgeving. Regengebieden blijven op grote afstand van ons land en buienvorming wordt, ondanks de warmte, flink de kop in gedrukt.

Tot en met zondag wordt geen neerslag verwacht. Na het weekend neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, maar de vraag is of een groot deel van ons land überhaupt neerslag krijgt. Zeker met buiensituaties zijn er vaak genoeg regio's waar amper wat valt.

Naast het ontbreken van neerslag is het zeer warm, ook schijnt de zon nagenoeg overal volop. In de berekening van het neerslagtekort zijn die twee parameters de drijvers achter het bepalen van de verdamping. Des te meer zonneschijn en hoe hoger de temperatuur, hoe meer water verdampt. Ondanks dat in de berekening wind geen rol speelt, zal ook de komende dagen de droge oostenwind flink bijdragen aan het verscherpen van de droogte.

Gevolgen droogte steeds zichtbaarder

De gevolgen van de aanhoudende droogte beginnen inmiddels steeds zichtbaarder te worden in ons landschap. Veel gras kleurt inmiddels geel, bomen verkleuren en de waterstanden van de grote rivieren dalen zienderogen. 

Op steeds meer plaatsen vallen waterpartijen droog. Daar waar nog een klein beetje water aanwezig is, is de kwaliteit vaak bijzonder slecht. Foto: eigen archief.

Hoewel het voor veel mensen fraai vakantieweer is, moet wel heel verstandig worden omgegaan met de natuur. Hevige natuurbranden liggen op de loer als we niet met zijn allen voorzichtig zijn. Ga bijvoorbeeld niet BBQ’en in of nabij een gebied met veel dorre planten, wees voorzichtig met sigarettenpeuken en gooi ook niet zomaar glazen flesjes weg. Al deze dingen kunnen spontaan voor natuurbranden zorgen, iets dat gezien de huidige droogte en het bijbehorend weer snel uit de hand kan lopen. 

Files en vertragingen