Update droogte: neerslag in het verschiet

Update droogte: neerslag in het verschiet

Raymond Klaassen
Raymond Klaassen
Raymond Klaassen 31 augustus 2022 09:59 uur
Laatste update: 31 augustus 2022 11:13 uur
De droogte duurt deze week onverminderd voort. Het gemiddelde neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot zo’n 300 mm en daarmee is de droogte nu heviger dan in 2018.

Augustus is zeer droog.

Neerslag is er de afgelopen week nauwelijks gevallen. Op veel plaatsen is het droog gebleven en alleen zeer lokaal is ergens een bui overgetrokken. Afgelopen nacht (nacht dinsdag op woensdag) kreeg bijvoorbeeld Limburg een paar buien te verwerken en plaatselijk viel zelfs 20 mm. Ideaal voor de plantjes in potten, voor de droge bodem was het nauwelijks de moeite van het noemen waard.

Grondwaterpeil erg laag

Het grondwater laat in heel het land nog steeds een dalende trend zien en de grondwaterstanden zijn laag tot zeer laag. Het zwaarst getroffen worden het midden, zuiden en oosten van het land. In delen van Limburg en Noord-Brabant is de waterstand zelfs sinds de metingen nog nooit zo laag geweest.  In steeds meer gebieden zijn ontrekkingsverboden van oppervlaktewater ingesteld met als doel de natuur zoveel mogelijk te beschermen. 

De meeste rivierstanden zijn nu stabiel. De Rijn voert deze dagen tijdelijk zelfs weer wat meer water aan en dat is gunstig om verzilting in het westen tegen te gaan. Toch wordt een serieuze stijging op korte termijn niet verwacht. Rijkswaterstaat houdt er zelfs rekening mee dat de rivierstanden na het weekend weer gaan dalen.

Watertemperatuur erg hoog

De watertemperatuur van open water is op veel plaatsen nog steeds erg hoog. Meldingen van blauwalg, botulisme en vissterfte zijn er dagelijks. Lokale autoriteiten zijn nog steeds druk om bijvoorbeeld vis over te zetten van droogvallende waterpartijen naar open water.

Goed nieuws: neerslag op komst

Op de weerkaarten zien we vanaf het weekend wel een omslag. Oceaandepressies krijgen meer grip op het weerbeeld als hogedruk meer afstand neemt. Dit betekent dat het weer onbestendiger gaat worden. De kans op buien en daarmee de broodnodige neerslag neemt toe vanaf zaterdag. Sommige modellen laten neerslagsommen zien van 30 tot 50 mm over de komende week. Omdat het vaak om convectieve systemen gaat is de neerslagverdeling over het land ongetwijfeld grillig, maar het is een begin om iets aan de droogte te doen.

Speel deze video af

Het Amerikaans GFS model laat duidelijk de invloed van depressies na het weekend toenemen.


Foto boven artikel: Rob Beckers

Files en vertragingen