Atlantisch orkaanseizoen wordt drukker dan gemiddeld

Atlantisch orkaanseizoen wordt drukker dan gemiddeld

Raymond Klaassen
Raymond Klaassen
Raymond Klaassen 29 september 2023 09:00 uur
Laatste update: 29 september 2023 10:30 uur
Het Atlantisch orkaanseizoen bevindt zich statistisch gezien in de drukste periode en het seizoen duurt nog twee volle maanden. We maken de balans op tot nu toe.

Op het moment van schrijven (29 september) hebben zich dit seizoen tot nu 18 stormen gevormd die een naam hebben gekregen. 6 daarvan zijn uitgegroeid tot een orkaan en 3 daarvan zijn zelfs doorgegroeid tot een zware orkaan (categorie 3 of hoger). Momenteel zien we op de Atlantische oceaan de tropische stormen Phillipe en Rina. Beide lijken geen bedreiging voor bewoond gebied.

Speel deze video af

In de educatieve video hierboven gaan we uitgebreid in over hoe orkanen ontstaan, wat de gevolgen zijn en wat we in de toekomst kunnen verwachten door klimaatverandering.

Seizoen wordt bovengemiddeld

De getallen 17, 6 en 3 komen aardig overeen met alle verwachtingen die gemaakt zijn door de diverse meteorologische instanties voor het hele seizoen. Met nog 2 maanden te gaan lijkt het er op dat het seizoen dus drukker gaat worden dan de verwachtingen. 

Een storm op de Atlantische oceaan krijgt een naam als hij de status van tropische storm bereikt. Er worden dan windsnelheden van ruim 62 km/uur gemeten. Bij windsnelheden van 119 km/uur spreekt men van een orkaan.

Verreweg de meeste stormen zijn alleen actief geweest boven de oceaan, maar enkele zijn ook aan land gegaan. Orkaan Idalia sprak het meest tot de verbeelding. Eind augustus maakte Idalia als een categorie 3 ‘landfall’ in Florida. Orkaan Lee is tot nu toe de sterkste orkaan geweest met enige tijd windsnelheden rond 270 km/uur. Lee bereikte daarmee de categorie 5 status. Lee bleef boven aanvankelijk boven de oceaan en is uiteindelijk in afgezwakte vorm naar het noorden afgedreven en als tropische storm in het oosten van Canada aan land gegaan.

NOAA stelde 10 augustus de verwachting bij.

Wat de komende maanden nog gaat brengen is afwachten. Het zeewater is nog steeds uitzonderlijk warm in de gebieden waar orkanen tot ontwikkeling komen. Warm zeewater is de brandstof voor orkanen. Daar staat tegenover dat de El Niño steeds sterker worden en dit fenomeen kan juist een remmend effect hebben op de ontwikkeling van orkanen.

Toch lijkt het effect van het zeewater te gaan winnen. De meeste weerbedrijven hebben hun verwachting omhoog bijgesteld en verwachten inmiddels een boven gemiddeld seizoen.

In een gemiddeld orkaanseizoen op de Atlantische oceaan ontstaan ruim 14 stormen met naam waarvan er dik 7 uitgroeien tot een orkaan. 3 daarvan bereiken het stadium van zware orkaan.

Klik voor posterformaat

Foto boven artikel: orkaan Don (bron NOAA)

Files en vertragingen