Juni wordt recorddroog

Juni wordt recorddroog

Wilfred Janssen
Wilfred Janssen
Wilfred Janssen 24 juni 2018 05:50 uur
Laatste update: 27 juni 2018 15:11 uur
De maand juni verloopt op veel plaatsen in ons land droog tot zeer droog. We beleven momenteel zelfs één van de droogste junimaanden, zo niet, de droogste junimaand sinds het begin van de metingen in 1901.

Juni wordt recorddroog

Dit beeld gaan we veelvuldig zien. Foto: Ben Saanen

Op veel plaatsen in ons land is de maand juni tot nu toe zeer droog verlopen. Alleen in het oosten en noordoosten, waar in het begin van de maand nog flinke regen- en onweersbuien vielen, vinden we neerslagsommen rond of boven 35 millimeter terug. 

Tot nu toe is er in De Bilt 12,1 millimeter gevallen. De droogste juni sinds het begin van de metingen is juni 1939 met slechts 14,9 millimeter. Om onder het huidige record te blijven, mag er nog 2,7 millimeter vallen in De Bilt. Met de droge week voor de boeg, lijkt het record dus zo goed als zeker.

De minste neerslag viel deze maand tot nu toe in Vlissingen. Tot en met gisteren is daar slechts iets meer dan 1,1 millimeter gevallen. De kans is groot dat het daar dit weekend, maar ook volgende week ook droog blijft. Het record voor de regio Vlissingen is 4,7 millimeter (1962), dat lijkt dus flink verbroken te worden! Ook op veel andere plaatsen in het midden en zuidwesten van het land is het recorddroog.

Lokaal 180 millimeter te weinig

Flink oplopende neerslagtekorten in ons land

Het neerslagtekort loopt op sommige plaatsen in ons land op tot ongeveer 180 millimeter. Een neerslagtekort in het zomerseizoen is vrij normaal, maar tot en met 22 juni hoort dit zo'n 30 millimeter te zijn.

De grootste neerslagtekorten zien we in Twente, de Achterhoek en in delen van Noord-Limburg en Noord-Gelderland. In het westen en noorden is het neerslagtekort minder groot door de grote neerslaghoeveelheden eind mei en begin juni.

Mogelijk problemen door droogte

De droogte kan in ons land voor problemen gaan zorgen. Zo geldt er in Noord-Limburg al een tijdje een beregeningsverbod om ervoor te zorgen dat de waterstanden niet nog verder dalen. Ook in delen van Brabant is het inmiddels verboden om water te onttrekken.

De droogte kan ook problemen opleveren in gebieden met veendijken. Door het zeer droge weer drogen deze dijken langzaam uit, waardoor ze zwakker kunnen worden. Een voorbeeld is de dijkdoorbraak bij Wilnis in 2003.

Files en vertragingen