Wat is een supermaan

Wat is een supermaan

Raymond Klaassen
Raymond Klaassen
Raymond Klaassen 8 juni 2022 12:00 uur
Laatste update: 10 juni 2022 15:13 uur
Wanneer de maan tijdens volle maan dichter bij de aarde staat dan gebruikelijk spreken we van een supermaan. Het is echter amper te zien met het blote oog.

Een micromaan op een supermaan. Het verschil is op de foto zichtbaar.

De maan draait  niet in een perfecte cirkel  om de aarde, maar meer in een ovaalvormige baan. Wanneer de maan in zijn baan het dichtst bij de aarde staat (of binnen 90 procent van die dichtste nadering staat) en het ook nog eens volle maan is dan spreken we van een supermaan.

Supermaan is een populaire naam en wordt door de wetenschap niet gebruikt. In de wetenschap spreken we van een perigeummaan. Het perigeum is het punt op de baan van een object dat rond de aarde draait dat het dichtst bij het zwaartepunt van de aarde ligt. Valt de volle maan samen met het moment dat de maan juist op zijn meest verre punt van de aarde staat (apogeum) dan spreken we van een micromaan of apogeummaan

Supermaan boven Oostwold in 2021, Groningen. Foto: Dirk Jan Blaauboer

Feller en groter

Veel mensen zullen het verschil tussen een supermaan en een normale volle maan niet zien. Een supermaan staat zo'n 357.000 km afstand van de aarde. Een micromaan staat op  ruim 406.248 km afstand van de aarde. Dit scheelt bijna 50.000 km. Dit scheelt op de maanschijf zo'n 14 procent. Qua helderheid scheelt dit maar liefst 30 procent.

De afstand van de maan tot de aarde is tijdens een omloop maximaal 405.500 km en minimaal  384.450 km. Valt volle maan tijdens de extremen (of binnen 90 procent) dan spreken we respectievelijk van een supermaan of micromaan. Dit zijn overigens geen wetenschappelijke benamingen.
Supermaan samen met mijn zoon. Biddinghuizen Flevoland. Foto: Angeline de Vogel

Files en vertragingen