Wat is neerslagtekort?

Wat is neerslagtekort?

Wilfred Janssen
Wilfred Janssen
Wilfred Janssen 25 mei 2023 09:20 uur
Laatste update: 29 mei 2023 10:08 uur
Een neerslagtekort ontstaat wanneer er meer water uit de bodem verdampt dan er valt. In ons land is een neerslagtekort in de zomermaanden normaal. In de winter hebben we een neerslagoverschot

Neerslagtekort en neerslagoverschot

Neerslagtekort over het zomerhalfjaar van 2022.

Elk jaar valt er in ons land ongeveer 850 millimeter neerslag. Naast dat er neerslag valt, verdampt er natuurlijk ook water uit de bodem. Ook het verdampen van bodemvocht kunnen we uitdrukken in millimeters. Door het verschil te bestuderen tussen neerslag en verdamping kunnen we bepalen of we te maken hebben met een neerslagtekort of juist een neerslagoverschot.

Is de verdamping meer dan de neerslag over een bepaalde periode, dan is er sprake van een neerslagtekort: het droogt op. Valt er meer neerslag dan er verdampt, dan spreken we van een neerslagoverschot: het wordt natter. In de zomermaanden is een neerslagtekort vrij normaal, omdat de verdamping in de zomermaanden erg snel kan gaan. In de wintermaanden is er weinig verdamping, waardoor er eigenlijk altijd sprake is van een neerslagoverschot.

Jaarlijkse cyclus

Neerslag en verdamping per maand, door het jaar heen.

Elk jaar zien we een cyclus terug in verdamping en neerslag. In de wintermaanden verdampt er weinig water, in de zomer juist heel veel. Daarnaast verlopen het najaar en de winter relatief nat en zijn het voorjaar en de voorzomer relatief droog. In het zomerhalfjaar, grofweg van april tot en met augustus, hebben we doorgaans een maandelijks neerslagtekort. In het winterhalfjaar kennen we maandelijks een neerslagoverschot.

Files en vertragingen