WMO: Gebruik warmer weer niet als reden om coronamaatregelen te versoepelen

WMO: Gebruik warmer weer niet als reden om coronamaatregelen te versoepelen

Raymond Klaassen
Raymond Klaassen
Raymond Klaassen 21 maart 2021 11:47 uur
Laatste update: 24 maart 2021 10:34 uur
Een voorlopig eerste rapport van een speciaal WMO task team stelt dat het weer geen dominante invloed heeft op de verspreiding van het COVID-19 virus.

WMO Task Team analyseert rapporten over COVID-19 en weer

Een speciale Task Force heeft van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) de opdracht gekregen om alle informatie te onderzoeken die beschikbaar is over de relatie luchtkwaliteit en meteorologische factoren versus de coronapandemie. Er is het afgelopen jaar overal in de wereld heel veel (en vaak snel) onderzoek gedaan. De bevindingen werden meestal zonder goede controle gepubliceerd waardoor het gerapporteerde bewijs vaak tegenstrijdig en selectief was.

Weer heeft geen aantoonbare invloed op verspreiding COVID-19

Het WMO Research Board COVID-19 Task Team is in al deze data gedoken en is deze week met een samenvatting gekomen.

Het team stelt dat wijzigingen in de verspreiding van het virus toe te schrijven zijn aan menselijk gedrag dat verandert als bijvoorbeeld de overheid maatregelen oplegt. Denk hierbij aan mondmaskers, de avondklok, bezoekregelingen en reisbeperkingen. Daarnaast dragen de mutaties die het virus ondergaat eveneens bij aan ander gedrag in de verspreiding.

Het team concludeert expliciet dat hogere temperaturen in de lente op het noordelijk halfrond niet door de overheid als reden mogen worden gebruikt om maatregelen te versoepelen. 

De wetenschappers zagen genoeg voorbeelden in het eerste jaar van de pandemie waarin de infecties toenamen tijdens warm weer en in warme streken. Er is totaal geen reden om aan te nemen dat dit de komende tijd anders zal worden.

In laboratoriumstudies is aangetoond dat het virus langer kan overleven in koude en droge omstandigheden met weinig UV-straling. Dat dit buiten het laboratorium ook zo werkt met alle meteorologische omstandigheden is niet gezegd. Daarvoor zijn er nog teveel onzekerheden en moet er meer onderzocht worden. 

Meer COVID-19 doden bij slechte luchtkwaliteit

De onderzoekers onderzochten alle studies die de invloed van de luchtkwaliteit op COVID-19 beschreven. Hier sprongen twee bevindingen eruit:

1.   Er is geen bewijs gevonden dat bij een slechte luchtkwaliteit het virus makkelijk en sneller kan worden overgedragen.

2.   De cijfers laten wel zien dat in geval van een slechte luchtkwaliteit er meer mensen sterven aan COVID-19.

Wel of niet seizoensgebonden

Virale luchtweginfecties (denk aan verkoudheid en influenza) zijn vaak te koppelen aan seizoenen. Het is dan niet gek om te denken dat COVID-19 ook die eigenschap zou hebben. In dit stadium van het virus is dat nog niet te zeggen, maar studies die er het afgelopen jaar zijn uitgevoerd laten zien dat als COVID-19 een blijvend virus wordt het ook meer seizoensgebonden kan worden.

Veel is dan afhankelijk van hoe het virus kan gaan overleven en hoe de mens (natuurlijke) weerstand gaat opbouwen tegen het coronavirus. In dat geval kunnen factoren als weer en luchtkwaliteit wel een rol gaan spelen waardoor meteorologie een toegevoegde waarde kan gaan krijgen bij het maken van verwachtingen voor de verspreiding van het virus.

Bron: WMO

Files en vertragingen