8 april: Totale zonsverduistering in deel Verenigde Staten

8 april: Totale zonsverduistering in deel Verenigde Staten

Raymond Klaassen
Raymond Klaassen
Raymond Klaassen 8 april 2024 18:00 uur
Laatste update: 8 april 2024 18:22 uur
Wanneer de maan precies tussen de aarde en de zon doorschuift ontstaat er een zonsverduistering. Op 8 april is er een totale zonsverduistering in de VS.

Vanavond 8 april live om circa 20:15

Maandag 8 april is er in een deel van de Verenigde Staten een totale zonsverduistering te zien. De maanschaduw trekt over de oostelijk helft van de VS en miljoenen mensen kunnen getuige zijn van het feit dat het overdag eventjes donker wordt.

bron: greatamericaneclipse.com

Op de animatie zijn mooi de details te zien van de totale zonsverduistering van 8 april. Rechtsboven staan de tijden in UTC. Tel bij die tijd 2 uur op om de Nederlandse tijd te krijgen. De zwarte punt laat zien waar de verduistering totaal is. Dit is de umbra die maar zo'n 180 km in doorsnee is. In de grote cirkel, de halfschaduw is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien.Hoe dichter je bij de zwarte punt de verduistering kan zien hoe intenser die is. Echter niets gaat boven de totale verduistering van 100 procent in de umbra. De corona van de zon zie je alleen maar bij een 100 procent verduistering. 

Twee van onze collega's zijn op vakantie in de VS precies tijdens de zonsverduistering. We proberen met hun contact te zoeken als zij de verduistering ervaren. Hou deze pagina in de gaten voor de exacte starttijd van de uitzending.

Het pad van de eclipse op 8 april 2024. De maanschaduw trekt van zuidwest naar noordoost over het continent.

Hoe ontstaat een zonsverduistering?

Als de zon, de maan en de aarde recht uitgelijnd staan is er ergens op een aarde een totale zonsverduistering te zien. Wanneer je een denkbeeldige rechte lijn vanuit het centrum van de zon door het centrum van de maan trekt en deze lijn doortrekt richting de aarde dan is er sprake van een totale zonsverduistering op de plek waar de lijn op de aarde valt. Gaat de lijn net noord of zuid langs een van de polen dan is er sprake van een gedeeltelijke verduistering.

Een zonsverduistering ontstaat als de maan zich tussen de aarde en zon bevindt waardoor het zonlicht deels wordt geblokkeerd door de maan. De maanschaduw valt dan op de aarde. Een zonsverduistering kan alleen optreden rond nieuwe maan. Nieuwe maan komt een keer in de maand voor, maar er is niet iedere maand een zonsverduistering. Dit komt omdat de baan van de maan om de aarde niet exact in hetzelfde vlak draait als het vlak waarin de aarde om de zon draait. De baan van de maan is zo'n 5 graden gekanteld ten opzichte van de baan van de aarde waardoor een exacte uitlijning van de zon, de maan en de aarde veel minder vaak voorkomt dan nieuwe maan.

De baan van de maan ligt iets schuin ten opzichte van de baan van de aarde. Hierdoor zijn er slechts twee momenten dat de zon, maan en aarde 'exact' op 1 lijn kunnen liggen.

Wanneer de baan van de maan precies het vlak van de baan van de aarde snijdt en het is nieuwe maan dan treedt er een zonsverduistering op. Gemiddeld gebeurt dit eens in de zes maanden.

Niet overal zichtbaar

Een zonsverduistering is nooit overal op aarde zichtbaar. Sowieso is de eclips niet zichtbaar op het deel van de aarde dat van de zon is afgekeerd, maar ook in het verlichte deel van de aarde is de zonsverduistering niet overal zichtbaar. 

Verschillende soorten schaduw

Dit komt omdat de maan veel kleiner is dan de aarde. De schaduw die de maan op de aarde kan werpen is daardoor nooit groot genoeg om het totale deel van de aarde dat naar de zon is gekeerd te verduisteren. Wel varieert de grootte van de schaduw per verduistering. Dit komt omdat de afstand van de maan tot de aarde niet altijd hetzelfde is. Wanneer de maan dicht bij de aarde staat (bijvoorbeeld als we spreken van een supermaan) is de kernschaduw (umbra) van de maan rond de evenaar zo'n 150 kilometer in doorsnee. Rond de polen kan de doorsnee van de schaduw oplopen tot 1000 kilometer omdat het zonlicht daar onder een vlakkere hoek de aarde bereikt en de schaduw dus ook groter wordt.

Totale of ringvormige verduistering

Bij een totale zonsverduistering valt de kernschaduw op de aarde.

Op de afbeelding hierboven is de umbra of kernschaduw weergegeven. Als je op aarde in deze schaduw staat dan zie je de zon niet, de zon is dan verduisterd. Op de afbeelding zien we ook de penumbra, de halfschaduw. In dit gebied valt nog diffuus zonlicht en het schaduwgebied is veel groter dan de kernschaduw. Sta je op aarde in de penumbra dan ervaar je een gedeeltelijke zonsverduistering.

We schreven al dat de afstand tussen de maan en de aarde varieert. Dit komt omdat de baan van de maan niet exact cirkelvormig is, maar een ellips. Als de maan ver van de aarde staat is de schaduw van de maan tijdens een complete zonsverduistering niet groot genoeg om de zon helemaal af te dekken. De maan staat te ver weg, waardoor de punt van de umbra de aarde niet bereikt. Er valt nog wel een schaduw op de aarde alleen noemen we dit schaduwgebied de antumbra (zie afbeelding).

De afstand tussen de maan en de aarde varieert tussen 405.700 km en 363.100 km. Gemiddeld staat de maan op zo'n 384.400 km.
NASA

De totale verduisteringen die je in dit gebied waarneemt zijn ringvormige verduisteringen. Er is dan een ring van zonlicht rond de maanschijf te zien. Om een dergelijke zonsverduistering te krijgen moet de maan op minimaal 373.000 kilometer afstand van de aarde staan.

Bij een ringvormige zonsverduistering staat de maan te ver van de aarde om de zon helemaal af te dekken. 

Veilig kijken

Als je een zonsverduistering wil bekijken bedenk dan dat rechtstreeks in de zon kijken een zeer slecht idee is en schadelijk voor je ogen. Ook een gewone zonnebril is niet geschikt om rechtstreeks in de zon te kijken. Om een zonsverduistering goed te bekijken kan je het best een eclipsbril gebruiken. Als je niet over een eclipsbril beschikt is het ook mogelijk om het zonlicht te projecteren op een vlakke ondergrond. Gebruik bijvoorbeeld een vergiet of een stuk karton waarin je gaatjes hebt geknipt met een perforator. Laat het zonlicht door de gaatjes vallen en je ziet tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering hapjes uit de cirkeltjes die geprojecteerd worden. 

Eerstkomende (gedeeltelijke) zonsverduisteringen die in Nederland te zien zijn:

  • 29 maart 2025 gedeeltelijke zonsverduistering helemaal zichtbaar (36 %)
  • 12 augustus 2026 gedeeltelijke zonsverduistering helemaal zichtbaar  (90%)
  • 2 augustus 2027 gedeeltelijke zonsverduistering helemaal zichtbaar (49%)


Foto boven artikel Simone Genna Wiersma

Neerslagverwachting Harmonie

Bekijk hieronder de neerslagverwachting van het Harmonie weermodel voor de komende 48 uur. Meer weerkaarten bekijken doe je op I'm Weather

Files en vertragingen