Droogte regionaal weer zorgelijk

Vooral in het oosten een fors neerslagtekort

Van onze weerman

Ben Lankamp
Ben Lankamp 29 juni 2019 08:31 uur
Laatste update: 29 juni 2019 09:14 uur
In juni vielen regionaal flinke stortbuien, gemiddeld was de maand behoorlijk nat. Maar er zijn ook regio's waar weinig regen viel, vooral in het oosten. Door veel zon en hoge temperaturen, is daar weer een fors neerslagtekort.

Vorig jaar was de zomer uitzonderlijk droog. In combinatie met een recordhoeveelheid zonneschijn en zeer hoge temperaturen, ontstond een groot 'neerslagtekort': er verdampte veel meer water dan er aan regen viel.

Het neerslagtekort wordt berekend uit de regenhoeveelheid die is gevallen, minus de berekende potentiële verdamping van kort gemaaid gras dat optimaal van vocht (en voedingsstoffen) is voorzien.

Omdat de verdamping wordt berekend, kan je niet zomaar zeggen dat het neerslagtekort is 'opgeheven' als er een hoeveelheid regen valt die gelijk is aan het tekort. Daarvoor spelen meer dingen mee. De cijfers geven wel een indicatie van hoe erg de droogte is.

Opnieuw droogte in het oosten

In de zomermaanden is het normaal dat er minder regen valt, dan er vocht verdampt. Het tekort is meestal ongeveer 50 tot 100 mm.

Gerekend vanaf 1 april t/m 28 juni is het tekort nu 30 tot 60 mm in het westen, maar 150 tot 180 mm in het oosten (vooral Twente en delen van de Achterhoek).

In deze regio's is het neerslagtekort heel vergelijkbaar met vorig jaar rond deze tijd (zie kaartjes). In de rest van het land is het tekort duidelijk kleiner, behalve in het noordoosten.

De situatie vorig jaar op 28 juni
In het oosten weer een flink neerslagtekort.

 

Dat er sinds enige tijd alweer sprake is van een flink neerslagtekort, is goed te zien op veel plekken in het oosten. Grasvelden zien er bruin uit, sloten staan (half) leeg en verschillende gewassen hangen er slapjes bij. De grondwaterstand is lager dan normaal.

De situatie is daarmee zorgwekkend en heeft ook al geleid tot maatregelen. In bepaalde regio's mag geen water worden onttrokken aan het oppervlaktewater. Het is goed mogelijk dat binnenkort ook beregeningsverboden weer nodig zijn.

Voorlopig weinig neerslag verwacht

Als we kijken naar de 15 daagse verwachting, zijn er namelijk voorlpig geen serieuze regensommen te verwachten. Het gemiddelde van alle computerberekeningen (50 in totaal) ligt rond 18 mm. Dat komt neer op 1,2 mm per dag.

Daar staat tegenover, dat de potentiële gewasverdamping in juli tussen 1 tot 4 mm per dag is, afhankelijk van de hoeveelheid zon. Het tekort kan in de komende twee weken dus verder toenemen met 10-30 mm.

Deel:

Files en vertragingen