Einde hoogwatergolf in grote rivieren

Rijnwaterstand zakt twee meter

Van onze weerman

Wilfred Janssen
Wilfred Janssen 16 maart 2020 13:02 uur
Laatste update: 16 maart 2020 13:14 uur
De grote hoeveelheid regen in West-Europa heeft de afgelopen periode voor hoge waterstanden in de grote rivieren gezorgd. Met het aanbreken van een droge periode, zakken de waterstanden snel na anderhalve maand hoogwater.

Rijnwaterstand daalt twee meter

Afgelopen periode een veel gezien beeld in de uiterwaarden van de grote rivieren. Foto: Rob Beckers.

Na een lange periode van ronduit nat weer, breekt nu een droge periode aan. De komende twee weken wordt wel neerslag berekend, maar de hoeveelheden blijven beperkt. Door het droge weer kan de rivierwaterstand in zowel de Rijn als Maas snel dalen. De afgelopen anderhalve maand, 45 dagen om precies te zijn, is in de grote rivieren sprake geweest van een verhoogde waterstand of hoogwater.

Afgelopen weekend was de waterstand van de Rijn bij Lobith 13.34 meter boven NAP. Verwacht wordt dat door het droge weer de waterstand in de Rijn nu met ongeveer 30 centimeter per dag zal dalen. De waterstand zal komend weekend dus zo'n 2 meter lager zijn dan nu! Ook het waterpeil in de Maas zal de komende dagen snel dalen.

De waterstand van de Rijn bij Lobith in de afgelopen 29 dagen. Bron: Rijkswaterstaat.

Hoogwatergolf was opvallend lang

Eind januari nog lage waterstanden, sindsdien verhoogd of hoogwater. Bron afbeelding: waterpeilen.nl.

De hoogwatergolf waar we de afgelopen periode mee te maken hebben gehad, duurde opvallend lang. Gedurende 45 dagen is al sprake van hoogwater in onze grote Rivieren. De hoogste waterstanden werden begin februari gehaald met een Rijnwaterstand van ongeveer 13.65 meter bij Lobith. 

Het langdurig hoogwater kwam door het komen en gaan van regengebieden in het hele stroomgebied van de Rijn en Maas. Daar bovenop kwam ook nog wat smeltwater uit de Alpen als gevolg van de vrij hoge temperaturen in januari en begin februari. Tijdens de afgelopen 45 dagen stroomde maar liefst 17.5 miljard kubieke meter water door de Rijn, door de Maas stroomde 4 miljard kubieke meter.

De lange duur van de hoogwatergolf heeft vooral in het Rivierengebied bijgedragen aan het aanvullen van de tekorten in de grondwaterstanden. Voor recreanten was het hoge water minder ideaal, maar nu beginnen we weer met een 'verse buffer' aan het droogteseizoen.

Deel:

Files en vertragingen