Normalen

Wat zijn normalen?

Van onze weerman

Raymond Klaassen
Raymond Klaassen 4 april 2018 12:10 uur
Laatste update: 10 april 2018 13:29 uur
Wat zijn normalen? In de meteorologie maken we gebruik van normalen. We kunnen zo beoordelen hoe het actuele of verwachte weer zich verhoudt tot het weer dat normaal zou zijn voor de tijd van het jaar.

Hoe wordt een normaal berekend?

Voor veel weerselementen worden door het KNMI de normalen berekend. Het meest gebruikt in de media zijn de temperatuurnormalen. Iedere maand wordt in 3 delen opgesplitst, de eerste, tweede en derde decade. Voor elke decade worden normalen berekend.

De'normale' maximumtemperatuur per station per decade (klik voor vergroting) (Bron KNMI)

Een normaal wordt berekend over dertig jaar. De huidige normalen zijn berekend over de jaren 1981 t/m 2010. In 2021 komen er weer nieuwe normalen die dan berekend zijn over de periode 1991 t/m 2020. Gezien de opwarming van het klimaat zullen de normalen hoger uitpakken dan de huidige normalen.

Het berekenen van een normaal gaat als volgt in zijn werk. Als we bijvoorbeeld de normale maximumtemperatuur van de eerste decade van april willen hebben voor De Bilt, dan halen we alle maximumtemperaturen op van 1 tot en met 10 april uit de jaren 1981 t/m 2010. Vervolgens bepalen we voor ieder jaar de gemiddelde maximumtemperatuur van die periode en tenslotte berekenen we daar weer het gemiddelde van. De normaal voor dit tijdvak wordt zo 12,4ºC.

In bovenstaande voorbeeld kijken we naar een enkele locatie. Het KNMI berekent ook een waarde die representatief is voor Nederland. In dit geval wordt van 15 stations de bovenstaande berekening uitgevoerd.

Normale neerslagsom per jaar

De normale neerslagsom in een jaar (Bron KNMI)

Een normaal waar ook veel naar wordt gekeken is de neerslag. Deze cijfers zijn per maand beschikbaar en voor een heel jaar. Op het kaartje rechts zien we de normaal (berekend over 1981-2010) voor het hele jaar. De Veluwe is het natste plekje van Nederland op deze kaart maar ook het westen van het land behoort bij de nattere delen. 

De neerslagsommen van de afgelopen drie jaar hebben we hieronder neergezet. Direct valt op dat de cijfers flink afwijken van de normaal. Zo was 2017 een stuk natter terwijl 2016 juist een stuk droger was dan het langjarig gemiddelde. De verwachting is wel dat de normalen die in 2021 berekend worden iets hoger zullen zijn.

De neerslagsommen van de laatste 3 jaar

Files en vertragingen