Wat is de Beaufortschaal?

Windsnelheden meten we in Beaufort

Van onze weerman

Raymond Klaassen
Raymond Klaassen 16 augustus 2021 08:00 uur
Laatste update: 16 augustus 2021 16:27 uur
Wat is de schaal van Beaufort? Sir Francis Beaufort was een admiraal van de Royal Navy. In 1805 ontwikkelde hij een methode om de windkracht te kunnen schatten op basis van de zeilvoering op een oorlogsfregat. Met de Beaufortschaal wordt tegenwoordig de gemiddelde windsnelheid berekend over een periode van 10 minuten aangegeven.
Sir Francis Beaufort 1774-1857

Sir Francis Beaufort

Beaufort keek niet zozeer naar de windsnelheid, maar naar de kracht die de wind uitoefende op (de zeilen van) zijn schip.  In 1838 werd zijn schaal door de Royal Navy verplicht gesteld. Alle kapiteins werden verplicht de windkracht aanduiding op te nemen in hun scheepslog tijdens hun reizen. De schaal van Beaufort bestaat uit 13 schaaldelen, van windstil, 0 Bft tot orkaan, 12 Bft. Per schaaldeel omschrijft hij welke zeilen er nog gevoerd kunnen worden.

Omdat de schaal is gebaseerd op waarnemingen die de wind uitoefent op een schip zijn de windkrachten opgedeeld in marges. Een schatting of waarneming is nu eenmaal niet exact. Toen het zeilfregat verdween van de wereldzeeën, verdween ook de waarneming. Er werd een nieuwe schaal gemaakt op basis van de toestand van de zee maar die was minder betrouwbaar.

In 1905 en 1921 werd de windschaal aangevuld door Sir George Simpson. Hij voegde windsnelheden toe en maakte de windkracht ook inzichtelijk voor mensen die niet op zee verbleven. Zo beschreef hij hoe de windkracht invloed had op bomen en bouwwerken.

Speel deze video af

Van windkracht naar windsnelheid

In 1946 werd de moderne windschaal ontwikkeld. Deze schaal is gebaseerd op de windsnelheid op 10 meter boven het aardoppervlak. Dit is de hoogte waarop alle officiële waarneemstations de wind meten. De windkrachtschaal is zo een windsnelheidschaal geworden. De indeling van Beaufort werd wel gehandhaafd, maar er werden ook nog een aantal schaaldelen toegevoegd om orkanen te kunnen categoriseren.

Gemiddelde wind

De wind die we in Beaufort uitdrukken is een gemiddelde wind over 10 minuten. Windstoten mogen we dus niet in Beaufort uitdrukken omdat die slechts kort optreden. Helaas wordt dit in de media nogal eens fout gedaan. Windstoten worden gewoonlijk in km/uur uitgedrukt, de gemiddelde wind in Beaufort.

De Beaufortschaal voor boven land

De Beaufortschaal voor boven zee

Windstoten

Wanneer we het over windstoten of rukwinden hebben, gebruiken we nooit Beaufort. Beaufort is een gemiddelde windsnelheid over een bepaalde periode, terwijl een windsoot kortstondig optreedt. In Nederland drukken we windstoten altijd uit in km/uur.

De wind in ????

De wind wordt dus vaak uitgedrukt in Beaufort, maar omdat het een marge betreft is dat niet altijd even handig. In Amerika wordt de wind ook uitgedrukt in miles per hour (mph). In Europa hanteren we meters per seconde of kilometer per uur. Zeilers gebruiken vaak knopen.

Windsnelheden zijn vrij makkelijk om te rekenen van de ene grootheid naar de andere. Dit zijn de rekensommen:


m/s* 3,6km/u
km/u/ 3,6m/s


kts*1,852km/u
km/u/1,852kts


m/s*1,944kts
kts/1,944m/s


Files en vertragingen