Subtropische storm Nicole zet koers naar Bahama's en Florida

Subtropische storm Nicole zet koers naar Bahama's en Florida

Roosmarijn Knol
Roosmarijn Knol
Roosmarijn Knol 7 november 2022 14:38 uur
Laatste update: 7 november 2022 16:25 uur
Subtropische storm Nicole koerst de komende dagen richting de Bahama's en de oostkust van Florida.

Maandag is een lagedrukgebied boven de westelijke Atlantische Oceaan, ten oosten van de Bahama's, in kracht toegenomen tot een subtropische storm. Het Amerikaanse National Hurricane Center heeft het weersysteem de naam Nicole gegeven.

Hoe ontstaat een subtropische storm?

In de overgang van een lagedrukgebied naar een orkaan zijn verschillende fases aan te wijzen waar een weersysteem in terecht kan komen die allemaal hun eigen karakteristieken bezitten. Een lagedrukgebied zoals wij die in Nederland ook kennen is het prille begin van deze stapsgewijze ontwikkeling. De energie is afkomstig van de botsing tussen warme en koude luchtsoorten. In de Caribbean wordt zo'n depressie vaak gekenmerkt door een harde wind en georganiseerde (onweers)buien. In weerkaarten van het gebied wordt met percentages vervolgens aangegeven hoe groot de kans is dat deze verstoring (disturbance) uitgroeit tot een (sub)tropische storm.

In de onderstaande kaart is te zien dat naast Nicole nog een verstoring aanwezig is. In dit geval is 60% kans dat in de komende 48 uur na uitgifte van de kaart een (sub)tropische storm wordt verwacht.

Overzichtskaart van orkanen, (sub)tropische stormen en andere verstoringen rond de Atlantische Oceaan en het Caribisch gebied. Bron: National Hurricane Center.

Wat is het verschil tussen een subtropische en tropische storm?

De subtropische storm zou je kunnen zien als het kleinere en relatief minder gevaarlijke broertje van de tropische storm. Dit systeem heeft nog een langere weg te gaan voor het potentieel kan uitgroeien tot een orkaan. Net als bij lagedrukgebieden haalt een subtropische storm zijn energie uit de scherpe contrasten die aanwezig zijn tussen verschillende luchtsoorten, bijvoorbeeld koude en warme lucht.

Daarnaast is ook de luchtvochtigheid een punt van aandacht. Bij een subtropische storm, zoals Nicole, zijn gebieden met droge lucht aan te wijzen die om de kern heen krullen en als het ware opgezogen worden. In het geval van een tropische storm is deze droge luchtsoort afwezig en is de luchtvochtigheid overal hoog. Het gevolg hiervan is dat een subtropische storm minder regenwater produceert.

Dit gegeven zorgt voor andere visuele kenmerken zodra we een kijkje van bovenaf nemen. Een subtropische storm lijkt op een komma terwijl de tropische storm al duidelijker een oog begint te ontwikkelen meer cirkelvorming is. Het windveld is bij een tropische storm ook compacter en meer gecentreerd om de kern. Een groter en asymmetrisch gebied met hoge windsnelheden die verder van de kern ligt is typisch voor de subtropische storm.

Berekende relatieve vochtigheid, windsnelheid en -richting op maandagmiddag. De rode pijl geeft de aanvoer van drogere lucht aan. Bron: GFS

Een ander belangrijk verschil tussen beide weersystemen is de temperatuur van de kern. Een subtropische storm wordt gekenmerkt door relatief lage temperaturen in de hogere lagen van de atmosfeer. De kern van een tropische storm is warm over het gehele profiel. Dit wordt ook wel een 'warm-core cyclone' genoemd.

Voor de overgang van subtropisch naar tropisch moet het temperatuurverschil tussen lagere en hogere luchtlagen dus opgeheven worden. Daarnaast is de energiebron anders. Een tropische storm haalt al zijn kracht namelijk uit het warme zeewater en de energie die vervolgens vrijkomt door condensatie van waterdamp (latent heat of condensation). 

De verschillen nog kort op een rijtje

Een subtropische storm is dus een gebied met een lage luchtdruk dat zowel tropische als niet tropische karakteristieken heeft. De hogere luchtlagen van de kern van het systeem zijn koud terwijl een tropische storm juist een warme kern over de gehele linie heeft. De vorm heeft meer weg van een komma dan een cirkel en het windveld is uitgestrekter en onregelmatiger. Bij een subtropische storm wordt ook minder regen verwacht door de aanwezigheid van drogere lucht.

Kan Nicole een orkaan worden?

De komende dagen kan Nicole nog verder in kracht toenemen tot een tropische storm of uiteindelijk zelfs een orkaan. Woensdag of donderdag wordt Nicole langs de oostkust van Florida verwacht na het passeren van de Bahama's. Er wordt rekening gehouden met hoge windsnelheden, mogelijk veel regenwater, een sterke stroming en hoge golven langs de kust. Het zeewater in de omgeving van Florida is momenteel nog relatief warm, wat een zetje zou kunnen geven voor verdere ontwikkeling van het systeem.

Bron omslagfoto: NOAA Satellite and Information Service

Files en vertragingen